Prosíme všechny příchozí z Ukrajiny, aby respektovali stejná pravidla jako čeští nemocní.
– Na vstupní prohlídku se, prosím, objednávejte.
– Pokud máte akutní zdravotní obtíže, nebyli jste u nás nikdy ošetření a termín vstupního vyšetření není dostupný, vyhledejte jiného poskytovatele, popř. LPS, či situaci alespoň konzultujte se sestřičkou
– Navíc oproti nemocným komunikujícím česky či anglicky k vyšetření přicházejte s překladatelem.